Projekts tiek realizēts sadarbībā ar:

Projekta nr.
2010-1-LV1-LEO05-00868

Bezmaksas programmatūras lietošanas veicināšana Baltijas valstīs

Uzsākt e-kursa
apgūšanu

Mācību materiāli

Mācību materiāli izstrādāti, lai patstāvīgi varētu apgūt pamatprasmes datoru izmantošanā, tai skaitā apgūt atvērtā pirmkoda programmatūras risinājumus (balstoties uz ECDL (European Computer Driving License)) Mācību materiāls izstrādāts moduļu veidā, kas ļauj apgūt katru tēmu atsevišķi.